گروه خبری اجتماعی

تمام قد در مقابل تعطیلی واحدهای تولیدی در استان می ایستم/ واحدهای تولیدی غیرفعال باید در اسرع وقت فعال شوند

تمام قد در مقابل تعطیلی واحدهای تولیدی در استان می ایستم/ واحدهای تولیدی غیرفعال باید در اسرع وقت فعال شوند

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه اجازه نمی دهم تولید و صنعت در مازندران تعطیل شود، افزود: اگر متوجه شوم کدام بانک در مقابل تولید است مستقیما و تمام قد در مقابل او می ایستم؛ چراکه نباید سنگرهای تولید را از دست بدهیم.

خانواده و مدرسه بیشترین نقش را در فرهنگسازی دارند

کاهش 25 درصدی آتش سوزی در جنگل و مراتع مازندران

نشست تخصصی وآموزشی ایدز در آموزشکده دخترانه توحید آمل

مدیریت بحران غافلگیر نشود یادداشتی از عبدالرضا عزیزکمالی

تبلیغات
گلیماز

منتخب سر دبیر